Fullversjon
Foto: NTB SCANPIX
Foto: NTB SCANPIX
MELD FRA: UP-sjefen oppfordrer publikum til å melde ifra om bilister som utsetter seg selv og andre for fare ved villmannskjøring.

Dette gjør du om noen grisekjører rundt deg

Usikker på hva du kan gjøre?


Neste sak >>

31. Jul 2016 kl 10:00
I fjor sjekket politiet over 700.000 bilister for promille og rus. Likevel er de avhengige av hjelp for å avdekke mange tilfeller, enten det er kjøring i rus, eller direkte «villmannskjøring».

Mange har opplevd det, enten en eller flere ganger. Du ligger i kontrollert trafikk på vei hjem eller til hytta, og en bil jager støtfangeren din og vil forbi.

Men hva kan du egentlig gjøre, annet enn å ligge på hornet og banne til sidemannen eller -kvinnen?

Uansett hva du gjør, så bør du ikke ta opp kampen.

Ring 02800
Sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, forteller at det ikke ligger et ansvar for trafikanter om å varsle politiet om enhver overtredelse som skulle finne sted i trafikken.

Likevel oppfordrer han til å melde ifra om det er alvorlige overtredelser.


- Dersom du som trafikant observerer noen som opptrer med høy risiko, eller er farlige i trafikken, har jeg ingen betenkeligheter med å gi det råd at du snarest bør varsle politiet.


FORBIKJØRING: I motgående felt er det en møtende bil. Her fanger UP selv en ulovlig og direkte livsfarlig forbikjøring.Det er flere måter å kontakte politiet på, men er ikke situasjonen skikkelig dramatisk anbefaler Karlsen å benytte seg av 02800.

- Ved å ringe 02800 blir du automatisk koblet til nærmeste politimyndighet/operasjonssentral. Opplever du situasjonen som kritisk med en nærliggende fare for en alvorlig ulykke må du vurdere å ringe 112.

- Hva som oppfattes som farlig adferd må hver og en vurdere konkret, foreller Karlsen videre.

Får ofte tips om ruskjøring
En typisk situasjon politiet ofte blir tipset om er ruspåvirket kjøring, forteller Karlsen.

- Vinglete kjøring av ruspåvirket fører på trafikkert vei er ett eksempel, gjentatte farlige forbikjøringer med høy fart kan være et annet eksempel.

- Selvsagt hjelper det å varsle politiet. Politiet kan da kjøre ut å stanse den farlige føreren for å hindre at ulykken inntreffer. Det er mange eksempler på at det har skjedd, da mange ruskjørere blir avslørt på grunn av publikum og trafikanter som følger med og varsler, utdyper UP-sjefen.

Men holder det at du ser det?
En kan jo lure om det holder at du selv har sett et klart lovbrudd for så å ønske å anmelde sjåføren. Da bør du nok ha flere vitner, samt dashbordkamera i bilen.


RUSA FØRERE: Sjef for utrykningspolitiet Runar Karlsen forteller at de ofte får tips om ruspåvirkede sjåfører. Han er glad for at allmennheten er våkne.

- I norsk strafferett følger vi prinsippet om fri bevisførsel. Det betyr at alle bevis kan benyttes i en straffesak, med mindre det er ulovlig ervervet, forklarer Karlsen til Dinside.

Som da snakker om tingelige bevis, som opptak, vitneobservasjoner og lignende.

- Hvor avgjørende eller hvor stor vekt det enkelte bevis tillegges avgjør imidlertid domstolen etter en konkret vurdering av den enkelte sak, det går med andre ord ikke an å si noe generelt om dette, forklarer han videre.

På den måten vil ikke et filmopptak automatisk gi 50 eller 100 prosent uttelling. Vitneforklaring av en politimann gir større vekt enn andre vitneprov, eller at det må to politimenns forklaring til for domfellelse.

Prinsippene er klare på at et bevis kan tillegges vekt, men ikke så mye at det ikke dekker opp enhver rimelig tvil.

- Da blir det også henleggelse eller eventuelt frifinnelse. Dette er sammensatt, men prinsippene er klare;
Det er den samlede bevissituasjonen vurdert i den enkelte sak som blir avgjørende, avslutter Karlsen.

Vanskelig for forsikringsselskapene
Pål Rune Eklo i Gjensidige forsikring forteller at det er vanskelig å peke ut eksempler på at grisekjøring er grunnlaget for ulykker.

- Den generelle tilbakemeldingen fra vår skadeavdeling er at vi ikke har så mange saker som blir meldt, der høy hastighet og grisekjøring er en utløsende årsak til skaden eller ulykken.


FÅ BEVIS: Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige forteller at de er avhengige av vitner eller politirapporter for å avdekke at grisekjøring er årsaken til ulykker.

- Når vi får inn melding om det, er det nesten utelukkende knyttet til skader og ulykker med karakteristikk som eneulykke hvor en bil og fører er innblandet, utforkjøring, sving, ung fører og at det skjer på kveld og natt, forteller Eklo.

Heller ikke når det kommer til høy hastighet eller grov uaktsomhet i forbindelse med forbikjøringer kan Eklo trekke frem særlig mange saker.

- Her er vi avhengige av vitner eller politirapporter for å kunne bevise slik kjøring. Det er en del som påstar at det kom en bil over i ens egen kjørebane, og at en måtte ta en unnamanøver og dermed kjøre ut av veien, avslutter Kommunikasjonssjefen.

Hovedregelen blir dermed at du bør ringe 02800 om du ser farlig adferd, men bør ty til 112 i ekstreme tilfeller.

LES OGSÅ: Så lenge må du vente med å kjøre bil etter fylla
LES OGSÅ: Liker du sladde rundt? Det kan koste deg førerkortet
LES OGSÅ: TomTom har en gratis fotoboksvarsler

Les mer om: forbikjøring, trafikksikkerhet, utrykningspolitiet

Les mer om: forbikjøring, trafikksikkerhet, utrykningspolitiet


Neste sak >>

Annonseinformasjon   Feilmeldingen   Kontakt