Fullversjon

STRAMMER INN: Kravene for helseattesten strammes inn med de nye reglene som trer i kraft 1. oktober.

Strammer inn på helsekravene for førerkortet


<< Forrige sak
Neste sak >>

05. Aug 2016 kl 13:18
Når du søker om førerkort må du også oppfylle en rekke helsekrav.

Ved å levere en egenerklæring om egen helse til trafikkstasjonen, bekrefter du også at du er frisk nok til å kjøre.

Har du en sykdom eller en tilstand som tilsier at det kan påvirke kjøreevnen, må du i tillegg ha en helseattest fra legen din. Nå strammes helsekravene for å få og beholde førerkortet kraftig inn. De nye kravene, som allerede gjelder i EU, trer i kraft fra 1. oktober.

Enklere prosess
Hensikten er størst mulig trafikksikkerhet, og for veldig mange vil de nye kravene gjøre hele søkeprosessen betydelig enklere, skriver helsedirektoratet i en pressemelding.

- Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder, det blir mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling, sier divisjonsdirektør Svein Lie i en kommentar.

Mange i risikosonen
Selv om det skal bli enklere å søke og få attesten, er reglene strammet inn for enkelte grupper. Dette skriver Helsedirektoratet:

 • Diabetes: Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi, også kjent som lavt blodsukker. De nye reglene skjerper kravet til oppfølgning av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi.
  I oppfølgningen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører bistand fra andre.
 • Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker vanedannende legemidler, som beroligende midler i gruppen diazepam/benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig, må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.
 • Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapnè eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.
 • Kols: For pasienter med respirasjonssvikt, først og fremst de med alvorlig kols, er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist må måle og vurdere.
 • Kognitive funksjoner: Kan for eksempel være demens. Her skal legene på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelsen av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.
 • Yrkessjåfører må ha syn på begge øynene: De nye kravene innebærer også at du som yrkessjåfør må ha syn på begge øynene for å kunne besitte førerkort innenfor gruppe 2 og 3. Det gjelder da lastebiler og busser, klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE. Du må med andre ord ha noe syn på det dårligste øyet.

 • NYE REGLER: Har du andre sykdommer som for eksempel diabetes, er det viktig at du setter deg inn i de nye reglene.
  NYE REGLER: Har du andre sykdommer som for eksempel diabetes, er det viktig at du setter deg inn i de nye reglene.

  NYE REGLER: Har du andre sykdommer som for eksempel diabetes, er det viktig at du setter deg inn i de nye reglene.  Kan søke om dispensasjon
  For noen grupper medfører de nye helsekravene derimot en liberalisering.

  I førerkortgruppe 2 og 3 fører dagens bestemmelser til at helsekravene ikke er oppfylt dersom en person tidligere har hatt hjerte- og karsykdom, uavhengig av nåværende tilstand. Det har blant annet rammet bobil-førere med et tilbakelagt hjerteinfarkt.

  Veldig mange har imidlertid fått dispensasjon. Etter de nye helsekravene vil de kunne få helseattest etter medisinsk vurdering hos fastlege og spesialist.

  Dette gjelder også etter tilbakelagt rusmisbruk og alkoholavhengighet. Men Vegvesenet påpeker at det settes krav til tett oppfølging av lege og prøvetaking.

  Tidligere har det vært fylkesmannen som har tatt imot søknadene om dispensasjon, men nå skal leger, optikere og psykologer kunne ta seg av en mye større andel av disse ved hjelp av klarere informasjon og opplæring.

  Årlig har det kommet nærmere 18.000 søknader om dispensasjon til fylkesmannen totalt, den bunken skal bli betydelig mindre nå, skriver Helsedirektoratet på sine sider.


  LES OGSÅ:
  Når bør de eldre fratas førerkortet?
  Har førerkortet gått ut på dato?
  Jo, du kan ta førerkortet kun for automat-gir

  Les mer om: helsekrav førerkort, helsekrav, motor, førerkort

  Les mer om: helsekrav førerkort, helsekrav, motor


  << Forrige sak
  Neste sak >>

  Annonseinformasjon   Feilmeldingen   Kontakt